Salon voor huidverbetering

Algemene voorwaarden


Afspraak regels (volgens onze algemene voorwaarden aanvaardt u deze regels bij de boeking!)

– Te laat komen naar de afspraak is een kortere behandeling.

– Kosteloos annuleren of verzetten kan tot 48 uur vóór de afspraak en kan enkel telefonisch op het nummer +31639749274

– Bij te laattijdig annulaties of no show wordt u aanbetaling aangerekend als vergoeding.

– Bij ziekte e.d gevallen vragen wij een bewijs van uw huisarts, indien u deze niet heeft wordt uw aanbetaling aangerekend als een vergoeding. 


Privacy Statement      

Jessyca van der Linden gevestigd aan La Bonne Aventure 2a te Roermond, ingescheven bij de Kamer van koophandel onder het KVK nummer 67413455, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.     


Contactgegevens:  Jessyca van der Linden 

Adresgegevens La Bonne Aventure 2a 6041 MC Roermond.


Telefoonnummer 06-39749274

www.jessycavanderlinden.nl     Persoonsgegevens die wij verwerken voor de volgende activiteiten:

 

 • Schoonheidssalon Jessyca van der Linden  dienstverlening van behandelingen  en product verkoop
 • DermaplanePro  & Rezenerate Nederland  cursus doeleinden en producten/materialen verkoop
 • Henna brows Academy  cursus doeleinden en producten/materialen verkoop
 • van der Linden Textielbedrukking  dienstverlening voor textielbedruking  en verkoop
 • Webshop Schoonheidssalongroothandel  cursus doeleinden en producten/ materialen verkoop
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de directe en indirecte persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam / letters en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

    

  Voor zakelijke relaties

 

 • Bedrijf gegevens
 • Contactpersoon gegevens
 • Website adres
 • KVK nummer
 • BTW nummer
 • IBAN nummer  

 


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Wij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

 

 • U op een professionele en correcte manier gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening.

Grondslag: toestemming/overeenkomst

    

 • U te kunnen bellen,e-mailen of anderen communicatie middelen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren .

Grondslag: toestemming/overeenkomst


 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Grondslag: toestemming/overeenkomst


 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Grondslag: toestemming/overeenkomst


 • Het afhandelen van uw betaling en factuurverwerking.

 Grondslag:toestemming/overeenkomst

    


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens       van u:

 

 • Etnische afkomst, dit is zichtbaar op de voor en na foto’s.  Deze worden gemaakt voor in uw dossier en/of marketingdoeleinde zoals social media.  (enkel bij overeengekomen)
 • Gezondheidsgegevens en Medicatie gebruik, dit is noodzakelijk om behandelingen goed te kunnen uitvoeren.

    

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar,

  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via skinmastersjessyca@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

    


Geautomatiseerde besluitvorming

Jessyca van der Linden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jessyca van der Linden) tussen zit.

Jessyca van der Linden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Externe harde schijf en papieren administratie: klantenbestand en dossiervorming

 • Informer Online: Boekhoud programma

 • Sarasalonsoft: online agenda, klantenbestand en dossiervorming

 • Jouwweb: webshop

 • Post NL: Verzend programma webshop


    

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Jessyca van der Linden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, fiscale bewaarplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.Wij hanteren een bewaartermijn van: 7 jaar.


Jessyca van der Linden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van: niet langer dan noodzakelijk
voor onze dienstverleningen te kunnen uitvoeren.Delen van persoonsgegevens met derden


Jessyca van der Linden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jessyca van der Linden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Uw Gegevens worden uitsluitend indien nodig gedeeld met:

 

 • huisarts
 • zorgverzekering
 • boekhouder    

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Jessyca van der Linden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jessyca van der Linden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar skinmastersjessyca@gmail.com, dermaplanepronl@gmail.com of vanderlindentextielbedrukking@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jessyca van der Linden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jessyca van der Linden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via skinmastersjessyca@gmail.com, dermaplanepronl@gmail.com of vanderlindentextielbedrukking@gmail.com

 

E-mailen
Bellen
Instagram